Lokale Fotostrecken

Neujahrsempfang Visselhövede
Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

1 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

2 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

3 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

4 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

5 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

6 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

7 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

8 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

9 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

10 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

11 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

12 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

13 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

14 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

15 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

16 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

17 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

18 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

19 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

20 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

21 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

22 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

23 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

24 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

25 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

26 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

27 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

28 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

29 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

30 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

31 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

32 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

33 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

34 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

35 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

36 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

37 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

38 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

39 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

40 / 41

Neujahrsempfang Visselhövede
© Fotos: Henning Leeske

41 / 41

16.01.2017

Neujahrsempfang Visselhövede

Hochzeitsmesse Stemmen
Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

1 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

2 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

3 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

4 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

5 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

6 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

7 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

8 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

9 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

10 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

11 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

12 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

13 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

14 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

15 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

16 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

17 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

18 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

19 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

20 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

21 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

22 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

23 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

24 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

25 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

26 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

27 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

28 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

29 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

30 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

31 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

32 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

33 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

34 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

35 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

36 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

37 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

38 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

39 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

40 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

41 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

42 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

43 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

44 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

45 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

46 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

47 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

48 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

49 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

50 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

51 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

52 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

53 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

54 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

55 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

56 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

57 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

58 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

59 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

60 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

61 / 62

Hochzeitsmesse Stemmen
© Fotos: Erich Schulz

62 / 62

15.01.2017

Hochzeitsmesse Stemmen

Scheeperabend 2017
Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

1 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

2 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

3 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

4 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

5 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

6 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

7 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

8 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

9 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

10 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

11 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

12 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

13 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

14 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

15 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

16 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

17 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

18 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

19 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

20 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

21 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

22 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

23 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

24 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

25 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

26 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

27 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

28 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

29 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

30 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

31 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

32 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

33 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

34 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

35 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

36 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

37 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

38 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

39 / 40

Scheeperabend 2017
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

40 / 40

14.01.2017

Scheeperabend 2017

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

1 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

2 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

3 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

4 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

5 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

6 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

7 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

8 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

9 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

10 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

11 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

12 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

13 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

14 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

15 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

16 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

17 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

18 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

19 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

20 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

21 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

22 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

23 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

24 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

25 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

26 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

27 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

28 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

29 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

30 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

31 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

32 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

33 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

34 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

35 / 36

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel
© Fotos: Klaus-Dieter Plage

36 / 36

11.01.2017

Neujahrsempfang Gemeinde Scheeßel

Weihnachtsmarkt Bothel
Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

1 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

2 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

3 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

4 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

5 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

6 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

7 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

8 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

9 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

10 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

11 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

12 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

13 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

14 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

15 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

16 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

17 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

18 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

19 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

20 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

21 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

22 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

23 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

24 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

25 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

26 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

27 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

28 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

29 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

30 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

31 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

32 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

33 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

34 / 35

Weihnachtsmarkt Bothel
© Fotos: Janila Dierks

35 / 35

20.12.2016

Weihnachtsmarkt Bothel

17.12.2016

Benefizauktion

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

1 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

2 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

3 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

4 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

5 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

6 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

7 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

8 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

9 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

10 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

11 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

12 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

13 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

14 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

15 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

16 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

17 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

18 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

19 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

20 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

21 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

22 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

23 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

24 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

25 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

26 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

27 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

28 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

29 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

30 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

31 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

32 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

33 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

34 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

35 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

36 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

37 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

38 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

39 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

40 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

41 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

42 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

43 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

44 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

45 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

46 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

47 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

48 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

49 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

50 / 51

Weihnachtsmarkt in Fischerhude
© Fotos von Henning Leeske

51 / 51

12.12.2016

Weihnachtsmarkt in Fischerhude

Nationale Fotostrecken

US-Präsident Barack Obama wischt sich Tränen aus dem Gesicht. Foto: Charles Rex Arbogast
US-Präsident Barack Obama wischt sich Tränen aus dem Gesicht. Foto: Charles Rex Arbogast
©Charles Rex Arbogast

1 / 16

Der scheidende US-Präsident steigt mit seiner Frau aus der Air Force One. Foto: Paul Beaty
©Paul Beaty

2 / 16

Barack Obama und seine Frau Michelle umarmen sich auf der Bühne des McCormick Place. Foto: Charles Rex Arbogast
©Charles Rex Arbogast

3 / 16

Michelle Obama und Tochter Malia lehnen während der Abschiedsrede die Köpfe aneinander. Foto: Pablo Martinez Monsivais
©Pablo Martinez Monsivais

4 / 16

US-Präsident Barack Obama verlässt Air Force One. Nach acht Jahren im Amt verabschiedet sich der US-Präsident bei seiner Abschiedsrede imvon den Amerikanern. Foto: Alex Brandon
©Alex Brandon

5 / 16

Im McCormick Place hat US-Präsident Barack Obama seine Abschiedsrede gehalten. Dabei rief er seine Landsleute zur Einheit auf. Foto: Zbigniew Bzdak
©Zbigniew Bzdak/zumapress

6 / 16

Hand aufs Herz: First Lady Michelle und Tochter Malia lauschen der Nationalhymne, bevor Barack Obama seine Abschiedsrede beginnt.
©AFP

7 / 16

Am Ende seiner emotionalen Rede kämpft der scheidende US-Präsident Barack Obama mit den Tränen.
©AFP

8 / 16

US-Präsident Barack Obama hat in Chicago nach acht Jahren Amtszeit seine Abschiedsrede gehalten.
©AFP

9 / 16

Freund und Weggefährte Obamas: Vizepräsident Joe Biden mit Frau Jill, daneben First Lady Michelle Obama und Tochter Malia.
©Nicholas Kamm/AFP

10 / 16

Während seiner Abschiedsrede richtete Obama emotionale Worte an seine Ehefrau Michelle, seine beiden Töchter sowie an Vizepräsident Joe Biden.
©AFP

11 / 16

Auch Gattin Michelle und Tochter Malia konnten die Tränen nicht zurückhalten.
©AFP

12 / 16

Obama umarmt den früheren Pressesprecher des Weißen Hauses, Robert Gibbs.
©AFP

13 / 16

Jubelnde Obama-Anhänger im McCormick Place.
©AFP

14 / 16

"Farewell" - nach acht Jahren Amtszeit hat US-Präsident Barack Obama in Chicago seine Abschiedsrede gehalten.
©AFP

15 / 16

Gemeinsam mit mit seiner Frau Michelle verlässt US-Präsident Barack Obama die Bühne des McCormick Place.
©Charles Rex Arbogast

16 / 16

11.01.2017

Bilder: Obamas Abschiedsrede in Chicago

-0.506357908249 sec